Rexroth直线导轨 Rexroth导轨

发布时间:2014-11-21 09:04:29
 

Rexroth直线导轨 Rexroth导轨

品质特征:

1环保自润设计,低摩擦;

2四方向等负载设计;

3高精度,省维护保养;

4高速,低噪声;

5滑块可互换性;

6国际标准规格;

7全密封油封;

8四排钢珠之高刚性设计;

Rexroth直线导轨优点:

1、免保养,低维修,无需润滑管路系统与设备。

2、使用寿命超长,长期自动维持轨道表面润滑油膜保护。

3、大幅度节省润滑油成本。

4、易于维持机器清洗,无废油品外漏污染环境。